توکسین چیست مواد غذایی که توکسین دارند

داروهای ژنریک

باکتری توکسین چیست مواد غذایی که توکسین دارند

Toxins – Food ingredients that are toxin

 Food ingredients that are toxin توکسین توكسين هاي باكتري اندوتوكسين ها اگزوتوكسين ها توكسينو ژنسيز به طور عمده پروتئيني قطعه اي پلي پپتيدي باكتري كورينه باكتريوم ديفتريا فاز لگاريتمي باكتري هاي زنده توليد مي شوند كورينه باكتريوم ديفتريا توليد توكسين ديفتري مي كند باكتري هاي گرم مثبت توكسين هاي باكتريايي جز كشنده ترين سموم روده و دستگاه گوارشي انتروتوكسين E.coli نرون ها و اعصاب لوكوسيدن استافيلوكوكوس اورئوس هموليزين استرپتوكوك پايوژنز توكسين هايي كه باعث مرگ ميزبان خود مي شوند وكسين هاي كشنده يا لتال توكسين فسوفوليپاز و لستيناز آیا بدنتان به سم زدایی نیاز دارد؟ آیا بیشتر اوقات احساس خستگی می‌کنید؟ آیا احساس گیجی یا منگی می‌کنید و نمی‌توانید به درستی تمرکز داشته باشید؟ آیا بیشتر اوقات قهوه، آب نبات، نوشیدنی‌های گازدار و غیره مصرف می‌کنید و سیگار می‌کشید؟ آیا مواد غذایی چرب، مواد غذایی فراوری شده، کنسرو یا مواد غذایی سرخ کردنی زیادی می‌خورید؟ آیا تند تند غذا می‌خورید؟ آیا احساس سنگینی معده می‌کنید؟ اضافه وزن دارید و یا به ندرت ورزش می‌کنید؟ آیا احساس سر درد، درد مفاصل می‌کنید و یا دچار بیماری‌های قارچی می‌شوید؟ آیا در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنید؟ آب شهری می‌نوشید و هوای شهرتان آلوده است؟ آیا احساس افسردگی یا دردهای عمومی یا موضعی دارید؟ آیا آلرژی یا آسم دارید؟ وضعیت پوستتان خوب نیست یا از کبودی یا گودی زیر چشم رنج می‌برید؟ آیا الکل مصرف می‌کنید؟ گوشت کبابی زیاد مصرف می‌کنید و یا بیشتر وقت‌ها دلتان می‌خواهد غذا بخورید؟ آیا به دلیل ناخوشی‌های گوناگون داروهای مختلفی مصرف می‌کنید؟ آیا در خانواده یا گذشتگانتان مبتلا به سرطان داشته‌اید؟ آیا از بوی بد دهان، گاز معده یا بوی بد بدن رنج می‌برید؟ آیا در منزل یا محل کارتان در معرض محصولات شیمیایی قرار دارید؟ آیا رنگ پوستتان زرد یا خاکستری شده و یا چین و چروک زودرسی دارید؟ آیا به نظر خودتان یا دیگران خیلی پیرتر از سن و سالتان به نظر می‌رسید؟ آیا قبلاً بدنتان را سم زدایی کرده‌اید؟ چای مخصوص سم زدایی ورزش کنید تا عرقتان در بیاید بیماری اسهال یکی از عوارض رایج درمان انتی بیوتیکی .

توکسین چیست

توكسين هاي باكتري ها را به طور كلي مي توان به دو دسته تقسيم بندي كرد:

۱) اندوتوكسين ها (Endotoxins) كه از اجزاي ديواره سلولي باكتريايي مانند غشاء خارجي ،مي باشد و پس از ليز باكتري ، به درون محيط آزاد مي شود كه بارز ترين مثال آن ليپوپلي ساكاريد lipopolysaccharide (LPS) باكتريايي در باكتري هاي گرم منفي مي باشد كه به طور جداگانه به آن پرداخته ايم.

۲) دسته ي ديگر از توكسين هاي باكتريايي ، اگزوتوكسين ها (Exotoxins) هستند كه به طور عمده از جنس پروتئين بوده و به درون محيط زندگي باكتري ترشح مي شوند. كه خود از لحاظ عملكرد و مكانيسم به چندين كلاس تقسيم بندي مي شوند كه در اينجا به شرح آن خواهيم پرداخت . پزشکی

توكسينو ژنسيز (Toxigenesis) به معناي توانايي توليد توكسين مي باشد كه در بسياري از باكتري هاي پاتوژن اين توانايي ديده مي شود. اگزوتوكسين باكتريايي معمولاً به محيط كشت و يا ميزبان ترشح مي شوند اما باكتري هايي هستند كه جهت آزاد سازي اگزوتوكسين توليد شده درون سيتوپلاسم سلولي بايد ليز شوند مانند عامل ديفتري ، كورينه باكتريوم ديفتريا ، كه تا زمانيكه ليز نشود توكسين توليد شده درون سيتوپلاسم آزاد نمي شود.

همانطور كه گفته شد اگزوتوكسين ها به طور عمده پروتئيني و گاهي اوقات قطعه اي پلي پپتيدي هستند. اگزوتوكسين ها اكثراً داراي فعاليت آنزيمي هستند و مي توان آنها را آنزيم هايي در نظر گرفت كه سوبستراي (مواد اوليه مصرفي) آنها مواد حياتي سلولي مي باشد. براي مثال توكسين ديفتري كه توسط باكتري كورينه باكتريوم ديفتريا (Corynebacterium diphtheriae ) توليد مي شود چيزي جز يك آنزيم نيست كه سوبستراي آن EF2 (Elongation factor-2) سلول هاي بدن ما مي باشد كه اين توكسين آنرا غير فعال مي كند . فاكتور EF2 يكي از فاكتور هاي اصلي پروتئين سازي در سلولها مي باشد كه پس از غير فعال شدن سلول ديگر توانايي توليد آنزيم ، رسپتور ، پمپ هاي غشائي … و ديگر فراورده هاي پروتئيني سلولي را از دست مي دهد.

توكسين ها معمولاً در فاز لگاريتمي (Exponential growth) رشد باكتري ها ترشح مي شوند و قاعدتاً هم از باكتري هاي زنده توليد مي شوند اما همانطور كه گفته شد در برخي موارد مانند باكتري ديفتري ، توكسين پس از ليز باكتري در محيط آزاد مي شود.

توليد توكسين معمولاً براي باكتري ها اختصاصي است به طوريكه فقط كورينه باكتريوم ديفتريا توليد توكسين ديفتري مي كند يا فقط كلسترديوم تتاني (Clostridium tetani ) توليد توكسين تتانوس (tetanus toxin) مي كند. در اين ميان فقط گونه هاي ويرولانت (بيماري زا) باكتري توانايي توليد توكسين دارند و گونه هاي غير بيماري زا و در اصطلاح غير ويرولانت (nonvirulent strains ) توانايي توليد توكسين را ندارند.

زماني تصور مي شد كه اگزوتوكسين فقط توسط باكتري هاي گرم مثبت توليد مي شود اما امروز مي دانيم كه هم باكتري هاي گرم مثبت و هم باكتري هاي گرم منفي توانايي توليد توكسين را دارند.

توكسين هاي باكتريايي جز كشنده ترين سموم شناخته شده مي باشند به طوريكه تخمين زده مي شود يك بطري نوشابه از سم باكتري كلستريدوم بوتولونيوم (botulinum Clostridium) مي تواند تمام انسانهاي رو زمين را از بين ببرد! در زير جدولي از حداقل دوز كشنده سموم مختلف مانند سم مار ، سم استركينين (يك نوع سم گياهي) ، و اندوتوكسين باكتريايي (LPS) مشاهده مي شود كه كشندگي آنها را با برخي از اگزو توكسين هاي باكترياي بر رو موش مقايسه كرده است. به حداقل دوز كشنده توكسين كلستريديوم بوتولونيوم توجه كنيد !

اسامي توكسين ها معمولاً به محل اثر توكسين برمي گردد براي مثال :

انتروتوكسين (enterotoxin) بر روي روده و دستگاه گوارشي اثر مي گذارد مانند انتروتوكسين E.coli

نروتوكسين (neurotoxin) بر روي نرون ها و اعصاب اثر مي گذارد مانند نروتوكسين شيگلا

لوكوسيدن (leukocidin) كه بر روي لوكوسيت ها اثر مي گذارد مانند لوكوسيدن استافيلوكوكوس اورئوس

هموليزين (hemolysin) كه بر روي سلولهاي گلبول قرمز خون اثر مي گذارد مانند هموليزين استرپتوكوك پايوژنز

سيتوتوكسين (cytotoxin ) كه به روي دسته ي گسترده اي از سلول هاي بدن ميزبان فعاليت توكسيسيته دارند و غيره…. كه به خوبي محل اثر توكسين را بيان مي كنند.

توكسين هايي كه باعث مرگ ميزبان خود مي شوند را توكسين هاي كشنده يا لتال توكسين مي نامند (lethal toxins)

برخي توكسين هاي باكتريايي ، توانايي تهاجم باكتري را افزايش مي دهند مانند الاستاز يا هيالورونيداز يا كلاژناز كه باعث تجزيه ماتريكس بين سلولي ميزبان مي شوند و باكتري به راحتي در بافت هاي ميزبان گسترش مي يابد كه به چنين توكسين هايي به صورت كلي اينواسين (invasins ) هم گفته مي شوند (يعني فاكتور هاي تهاجم) براي مثال در مورد باكتري استافيلوكوكوس اورئوس الاستاز ، هيالورونيداز ، فيبرينوليزين (استافيلوكيناز) توكسين هايي هستند كه ماتريكس بين سلولي باكتري ها را تجزيه مي كنند و جز فاكتور هاي تهاجم و گسترش باكتري محسوب مي شوند به اينواسين هاي (invasins) اين باكتري معروف هستند .

توكسين هاي اثر كننده بر روي غشاء:

(A فسوفوليپاز و لستيناز : برخي توكسين ها با تجزيه اجزاي غشاء سلولي ميزبان موجب از بين رفتن اين سلولها مي شوند . براي مثال باكتري كلستريديوم پرفرين جنز كه عامل بيماري گاز گانگرن مي باشد داراي توكسين لستيناز مي باشد كه لستين (فسفاتيديل كولين) غشائ سلولي را به دي آسيل گليسرول و فسفوكولين تجزيه مي كنند . برخي ديگر از باكتري ها داراي توكسيني هستند كه به عنوان يك فسوفوليپاز عمل كرده و موجب تجزيه فسفوليپيد هاي ديواره سلولي باكتري ها مي شود.

(B توكسين هاي تشكيل دهنده ي پور در غشاء سلولي : دسته ي ديگري از توكسين هاي اثر كننده بر روي غشاء باكتري ها توكسين هايي هستند كه در غشاء سلولي ميزبان ايجاد حفره هايي پروتيني به نام پور (Pore) مي كنند كه خاصيت نفوذپذيري انتخابي سلول را از بين مي برند و از آنجا كه سيتوپلاسم سلولي داراي پتانسيل اسمزي بالاتري نسبت به محيط بيرون سلولي مي باشد آب و الكتروليت ها به صورت كنترل نشده اي از طريق اين كانال هاي ايجاد شده ، به درون سلول وارد شده و در نهايت سلول از بين مي رود. اين دسته از توكسين ها به نام توكسين هاي تشكيل دهنده ي پور معروف هستند (Pore-forming toxins ) كه در ادامه بيشتر توضيح داده خواهند شد .

برخي از خواص عمومي توكسين هاي باكتري ها :

از آنجا كه توكسين هاي باكتريايي از جنس پروتئين هستند در نتيجه بسيار ايمونوژن هستند و سيستم ايمني را تحريك مي كنند و در نتيجه اين تحريك عليه آنها آنتي بادي اختصاصي ساخته مي شود كه موجب خنثي شدن توكسين مي گردد. البته در شرايط اين ويترو (in vitro) امكان دارد كه آنتي بادي به طور كامل توكسين را خنثي نكند كه اين امر نشان مي دهد كه شاخص هاي آنتي ژني توكسين الزاماً جايگاه فعال توكسين نيست. (براي مثال امكان دارد بخشي از توكسين كه مسئول توكسيسته ي توكسين است ، در بخش فوقاني توكسين قرار داشته باشد و بخشي از توكسين كه توسط آنتي بادي ها شناسايي مي شود در بخش تحتاني توكسين قرار داشته باشد.)

اما از آنجا كه توكسين ها در شرايط اين ويوو (in vivo) به صورت كامل توسط آنتي بادي هاي خنثي كننده ، خنثي مي شوند نتيجه گرفته مي شود كه فاكتور هاي ديگري در ايمني ميزبان جهت خنثي كردن توكسين نقش ايفا مي كنند.

(شرايط اين ويترو (in vitro) به شرايطي گفته مي شود كه يك آزمايش در شرايط آزمايشگاهي بررسي شود اما شرايط اين ويوو (in vivo) به شرايطي گفته مي شود كه يك آزمايش در سيستم طبيعي موجود زنده بررسي شود ).

توكسوئيد : خاصيت توكسيسيته (سميت) توكسين ها ناپايدار بوده و با گذشت زمان از توكسيسته ي توكسين ها كاسته مي شود و در نهايت حذف مي شود اما خاصيت آنتي ژنسيته ي آنها از بين نمي رود ، اين موضوع اولين بار توسط باكتريولوژيست آلماني پاول ارليخ (Ehrlich, 1854_1915 Paul) مطرح شد . وي از واژه ي توكسوئيد براي توكسيني كه خاصيت توكسيسيته ي خود را از دست داده است استفاده كرد. در نتيجه توكسوئيد همان توكسين غير فعال شده مي باشد كه خاصيت تحريك ايمني را دارا مي باشد و به عنوان واكسن نيز به كار مي رود براي مثال واكسن كزاز يا تتانوس (tetanus) از جنس واكسن هاي توكسوئيدي مي باشد.

جهت غيرفعال كردن توكسين و توليد توكسوئيد ، تركيباتي مانند فرمالين (به طور معمول) ، يدين ،پپسين ، اسيد آسكوربيك … را بر روي توكسين اثر مي دهند و تركيب فوق را به مدت چند هفته در PH = 6_9 در دماي 37 درجه نگهداري مي كنند.

همانطور كه گفتيم توكسين ها چيزي جز آنزيم هايي كه سوبستراي آنها اجزاي بافت ميزبان مي باشد ، نيستند و در نتيجه خواص فيزيكي و شيميايي آنها مانند ديگر آنزيم ها است به طوريكه در دماي بالا دناتوره (denatured by heat) مي شوند ، نسبت به اسيد و فعاليت پروليتيك ديگر آنزيم ها حساس هستند، و داراي فعاليت اختصاصي عليه يك سوبستراي خاص مي باشند.(specificity of action).

توكسين هايي با ساختار (A+B) :

(A plus B Subunit Arrangement)

بسياري از توكسين هاي باكتريايي و بطور خاص آنهايي كه بصورت درون سلولي بر روي سلول ها اثر مي گذارند داراري ساختاري دو قسمتي هستند كه اين ويژگي را به توكسين مي دهند كه به درون سلول ميزبان وارد شوند و از شرايط اسيدي درون فاگوزوم ها فرار كرده و به سيتوپلاسم سلول دسترسي پ
سموم از طریق هوایی که منزل و بیرون تنفس می‌کنیم، صندلی‌هایی که رویشان می‌نشینیم، تختی که روی آن می‌خوابیم، غذاهایی که می‌خوریم و غیره وارد بدن مان می‌شود. حتی استرس و فشارهای روحی نیز باعث تولید توکسین ها می‌شود. یکی از وظایف کبد این است که توکسین ها یا همان سموم بدن را دفع کند. اما باید بدانید که کبد به تنهایی نمی‌تواند از پس این همه توکسین بر بیاید؛ و لازم است هر از گاهی با مصرف مواد غذایی خاص به کمک آن برویم. باید بدانید که سموم بدن از طریق تعریق، پوست، مدفوع و تنفس دفع می‌شود.

علاوه بر این‌ها برخی از مواد غذایی مفید نیز به کمک دفع این سموم می‌آیند. در این مقاله اول از همه تستی برایتان ترتیب داده‌ایم تا مشخص شود بدنتان تا چه حد به سم زدایی نیاز دارد و در نهایت چند ماده‌ی غذایی مفید برای دفع سموم بدن را ارائه داده‌ایم. با ما همراه باشید.

آیا بدنتان به سم زدایی نیاز دارد؟

این سۆالات را با دقت بخوانید و جواب بلی، خیر بدهید.

آیا بیشتر اوقات احساس خستگی می‌کنید؟

آیا احساس گیجی یا منگی می‌کنید و نمی‌توانید به درستی تمرکز داشته باشید؟

آیا بیشتر اوقات قهوه، آب نبات، نوشیدنی‌های گازدار و غیره مصرف می‌کنید و سیگار می‌کشید؟

آیا مواد غذایی چرب، مواد غذایی فراوری شده، کنسرو یا مواد غذایی سرخ کردنی زیادی می‌خورید؟

آیا تند تند غذا می‌خورید؟

آیا احساس سنگینی معده می‌کنید؟

اضافه وزن دارید و یا به ندرت ورزش می‌کنید؟

آیا احساس سر درد، درد مفاصل می‌کنید و یا دچار بیماری‌های قارچی می‌شوید؟

آیا در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنید؟

آب شهری می‌نوشید و هوای شهرتان آلوده است؟

آیا احساس افسردگی یا دردهای عمومی یا موضعی دارید؟

آیا آلرژی یا آسم دارید؟

وضعیت پوستتان خوب نیست یا از کبودی یا گودی زیر چشم رنج می‌برید؟

آیا الکل مصرف می‌کنید؟

گوشت کبابی زیاد مصرف می‌کنید و یا بیشتر وقت‌ها دلتان می‌خواهد غذا بخورید؟

آیا به دلیل ناخوشی‌های گوناگون داروهای مختلفی مصرف می‌کنید؟

آیا در خانواده یا گذشتگانتان مبتلا به سرطان داشته‌اید؟

آیا در منزل یا محل کارتان در معرض محصولات شیمیایی قرار دارید؟

آیا از بوی بد دهان، گاز معده یا بوی بد بدن رنج می‌برید؟

آیا رنگ پوستتان زرد یا خاکستری شده و یا چین و چروک زودرسی دارید؟

آیا به نظر خودتان یا دیگران خیلی پیرتر از سن و سالتان به نظر می‌رسید؟

آیا قبلاً بدنتان را سم زدایی کرده‌اید؟

اگر جوابتان به 3 یا بیشتر این سۆالات مثبت است و یا اینکه به سۆال آخر جواب منفی داده‌اید معنی‌اش این است که بهتر است به فکر سم زدایی بدنتان باشید.

مواد غذایی مفید برای خلاص شدن از شر سموم بدن

* تربچه و سبزیجات برگ سبز دار بیشتری میل کنید. تربچه به آب شدن مواد چرب بدن کمک کرده و سبزیجات برگ سبز نیز به تمیز شدن کبد کمک می‌کند.

* روی سالادها و داخل آبتان آب لیموترش بچکانید. آب لیموترش باعث تمیزی مخاط شده و به سم زدایی بدن کمک زیادی می‌کند.

* روی سالادها، سبزیجات و تست‌هایتان روغن زیتون بریزید. اگر به طور مرتب از این روغن استفاده کنید (نه برای پخت و پز) دفع راحت‌تری خواهید داشت و سموم بدن نیز از طریق مدفوع خارج می‌شود.

* چای مخصوص سم زدایی بنوشید. اگر توانستید این چای را در عطاری‌ها و یا فروشگاه ها پیدا کنید روزی دو مرتبه از این چای میل کنید. این چای خوشمزه است و از ترکیب ریشه‌ی برخی از گیاهان مانند گیاه قاصدک و ریشه زنجبیل درست می‌شود که به تمیز شدن کبد کمک زیادی می‌کند.

* با لیف لوفا یا لیف‌هایی که از الیاف طبیعی هستند به اصطلاح کیسه بکشید. این کار باعث می‌شود که منافذ پوست باز شود. پوست بزرگ‌ترین ارگان بدن محسوب می‌شود. سموم بدن از طریق پوست نیز دفع می‌شوند. اگر منافذ پوستیتان بسته باشد سموم در زیر آن باقی می‌مانند و یا سعی می‌کنند به هر نحوی شده از آن عبور کنند و برای همین هم برخی از مردم دچار مشکلات پوستی بیشتری مانند اگزما، پسوریازیس، آکنه و غیره می‌شوند. زمانی که با لیف یا کیسه های نرم روی پوستتان می‌کشید منافذ پوستتان باز می‌شود و توکسین ها راحت‌تر دفع می‌شوند.

* از دستگاه های تصفیه‌ی آب خانگی استفاده کنید. آب همه‌ی سلول‌ها را مرطوب و به نوعی لغزنده می‌کند و باعث می‌شود که سموم و مواد زاید و باکتری‌ها دفع شود. این دستگاه ها مواد معدنی لازم را نیز به آب اضافه می‌کنند.

روی سالادها، سبزیجات و تست‌هایتان روغن زیتون بریزید. اگر به طور مرتب از

این روغن استفاده کنید (نه برای پخت و پز) دفع راحت‌تری خواهید داشت و سموم

بدن نیز از طریق مدفوع خارج می‌شود

* بعد از شام پرخوری نکنید. بهتر است آخرین وعده‌ی غذایی که می‌خورید ساعت 6 تا 7 عصر باشد. زمانی که وعده‌ی بعدی را به صبح فردا موکول می‌کنید کبدتان زمان استراحت داشته و بهتر می‌تواند از پس هضم و دفع سموم بر بیاید. هضم غذا کار پیچیده و پر زحمتی است. زمانی که به مدت چند ساعت چیزی نمی‌خورید به کبدتان استراحتی می‌دهید تا بهتر بتواند از پس وظایف خو بر بیاید. زمانی که از زمان شام تا صبحانه چیزی نخورده باشید سموم بدن بیشتر دفع می‌شوند.

* ورزش کنید تا عرقتان در بیاید. به گردش بروید، پیاده روی کنید. تنیس، بسکتبال، والیبال، بدمینتون و غیره حسابی عرقتان را در می‌آورد. تعرق سموم بدن را از طریق پوست دفع می‌کند.

* یکی از مواد غذایی یا نوشیدنی‌هایی که در طول روز به میزان زیادی مصرف می‌کنید را از برنامه‌ی غذایی‌تان حذف کنید: قهوه، الکل، قند، مواد غذایی که در فر پخته می‌شوند، محصولات لبنی، نوشیدنی‌های گازدار، نوشابه های لایت یا رژیمی، چیپس، مواد غذایی حاوی چربی‌های ترانس و روغن‌های هیدروژنه، مواد غذایی سرخ کردنی، سیگار و نوشیدنی‌های انرژی زا. با حذف یکی از این مواد غذایی که بیشتر مصرف می‌کنید به بدن و کبدتان اجازه می‌دهید که استراحتی بکند. با حذف این مواد غذایی متوجه می‌شوید که بدون آن‌ها نیز می‌توانید زندگی کنید و حتی سالم‌تر زندگی می‌کنید.

* به سونا بروید. سونا باعث می‌شود که بدنتان عرق کند و منافذ پوستتان باز شود. در این صورت نیز توکسین ها و سموم بدن از طریق منافذ پوست دفع می‌شود.
آزمایش توکسین Aو B کلستریدیوم دیفیسیل بر روی نمونه مدفوع

مقدمه

بیماری اسهال یکی از عوارض رایج درمان انتی بیوتیکی است. حالت های شدید تر بیماری (کولیت ناشی از انتی بیوتیک) (AAC) بخصوص از زمان شروع مصرف کلیندامایسین شیوع بیشتری یافته اند وحتی ممکن است انواع با شدت بالینی بیشتر مانند کولیت پسودوممبرانوس(PMC)رخ دهند.کلستریدیوم دیفیسیل عامل بروز PMC و یکی از عوامل ایجاد کننده AAC محسوب میشود. تولید توکسین A وB توسط انواع توکسوژنیک کلستریدیوم دیفیسیل در ایجاد علائم بالینی بیماری نقش دارد.این پروتئین ها که وزن مولکولی در حدود 200 کیلو دالتون دارند با توجه به ایمونولوژی وعملکردشان قابل شناسایی هستند. توکسین A انتروتوکسین است درحالیکه توکسین B سیتوتوکسین میباشد. هردوی این توکسینها میتوانند در in vivo اثر هم افزایی داشته باشند.از انجائیکه همه انواع کلستریدیوم دیفیسیل توکسین تولید نمی کنند و تقریبا 2 درصد افراد بالغ طبیعی و تا 50 درصد کودکان زیر دو سال ممکن است با این میکروارگانیسم الوده باشند به نظر منطقی میرسد که به جای شناسایی باکتری از شناسایی توکسین ها برای تشخیص بالینی استفاده گردد. روشی که در اینجا برای شناسایی توکسین A وB کلستریدیوم دیفیسیل معرفی میگردد روش ایمونولوژیک است که بر روی نمونه مدفوع انجام میشود. نتایج آزمایش در حدود دوساعت اماده میشود و درمان به موقع وسریع را امکان پذیر میسازد .

این آزمایش به دو روش الایزا و روش تمام اتوماتیک vidas انجام می پذیرد.

اصول آزمایش:

در این آزمایش انتی بادی های مونوکلونال در روش ساندویچ مورد استفاده قرار میگیرند. انتی بادیهای مونوکلونال ضد توکسین AوB به سطح میکروول های پلیتهای میکروتیتر متصل شده اند. در طی مرحله اول نمونه رقیق شده مدفوع به پلیتها اضافه شده ودر دمای اتاق انکوبه میشود.پس از مرحله شستشو انتی بادیهای کونژوگه شده با پراکسیداز که مختص توکسین AوB هستند اضافه شده ودر دمای اتاق انکوبه میشوند.درصورت وجود توکسین درنمونه پس از اضافه کردن سوبسترا رنگ محلول به ابی تغییر میکند.با اضافه کردن معرف توقف رنگ محلول از ابی به زرد تغییر می یابد . مقدار جذب این رنگ زرد به غلظت توکسین ها در مدفوع بستگی دارد.

محدودیت های آزمایش:
این آزمایش توکسین های AوB را در نمونه مدفوع شناسایی میکند واز نتایج ان برای برقراری ارتباط میان توکسین های شناسایی شده وشدت علائم بالینی نمی توان استفاده کرد. تفسیر نتایج باید با توجه به وضعیت بالینی بیمار انجام شود.
نتيجه مثبت وجود سایر عوامل بیماریزا را منتفی نمیسازد.
نتیجه منفی لزومابه معنای عدم وجود عفونت کلستریدیوم نیست. عدم نگهداری صحیح نمونه ممکن است منجر به تجزیه پروتئولیتیکی توکسینها شده و نتیجه منفی کاذب ایجاد کند.اگر دلیل منطقی مبنی بر وجود عفونت وجود دارد یک نمونه مدفوع دیگر باید بررسی شود.
اگر توزیع توکسین ها در نمونه مدفوع هموژن نباشد نتیجه آزمایش ممکن است مبهم شود در این مواقع باید سوسپانسیون جدیدی از همان نمونه تهیه شود یا نمونه جدیدی مورد آزمایش قرار گیرد.
کشتهای کلستریدیوم دیفیسیل که در نمونه مدفوع بیانگر عدم وجود توکسین هستند ممکن است نشان دهنده حضور انواع کلستریدیوم دیفیسیل باشد که توکسین تولیید نمی کنند. برای تائید این موضوع می توان با استفاده از روش ایمونولوژیک کلونی های باکتریال را از نظر تولید توکسین بررسی کرد.

کیفیت آزمایش
بررسی ها نشان داده اند که این آزمایش حساسیت برابر با 96.8 درصد واختصاصیت 100 درصد دارد.

تجمیل الانف فی ایران

Copyright Amazing.iR© 2015 - Allrights Reserved.

برای ورود به کانال تلگرام کلیک کنید